Masseur Leiden | Salvador Massage

Accreditatie

Salvador Massage is een officieel erkende massagepraktijk, aangesloten bij het NGS (Ned. Genootschap van Sportmasseurs, erkend door het Ministerie van VWS) en bij de AMTA (American Massage Therapy Association). Voorts ben ik verzekerd bij Aon.

AMTA Ethische Code gehanteerd bij Salvador Massage:

Onderstaande ethische code is een samenvatting van de overeengekomen ethische standaard welke masseurs in hun werk zullen naleven en is een verklaring van de algemene richtlijnen voor fatsoenlijk, ethisch verantwoord en professioneel gedrag.

Massagetherapeuten zullen:
  • Toewijding aan de dag leggen om de hoogste kwaliteit van lichaamswerk te bieden aan hen die dat nodig hebben.
  • De intrinsieke integriteit en individualiteit van elke persoon erkennen door geen onderscheid te maken op basis van vooroordelen tegen cliënten of collega’s.
  • Beroepsmatig de hoogste standaard naleven door na een constante kritische kijk op hun resultaten, specialiteiten, beperkingen en effectiviteit doorlopend bij te scholen.
  • De vertrouwelijke aard van de beroepsmatige verhouding met cliënten en hun recht daarop respecteren.
  • Hun zakelijke en vakgerelateerde bezigheden uitvoeren binnen de grenzen van hun vakterrein en wetgeving en zullen altijd een professioneel voorkomen nastreven.
  • Nalaten zich te begeven op het gebied van seksueel getint gedrag of seksuele handelingen van welke aard dan ook, met betrekking tot hun cliëntele.
  • De verantwoordelijkheid op zich nemen over de fysieke, mentale en emotionele staat van henzelf, hun cliënten en collega’s.