Werkwijze en Technieken

Bij Salvador Massage wordt een speciale werkwijze toegepast waardoor snel al je wensen en verwachtingen duidelijk worden. Dus je krijgt geen "te zachte" behandeling meer die eigenlijk een uurtje later gewoon over zou moeten.
Maar er wordt ook voorkomen dat je nog dagenlang pijn hebt van een behandeling.
Je krijgt de behandeling die jij verwacht en misschien zelfs beter!

De eerste afspraak begint natuurlijk met een hartelijk welkom!
Dan eerst de anamnese, een introductiegesprek waarin rekening wordt gehouden met eventuele medische factoren. Hieruit blijkt ook of je behandeling klachtgericht of meer ontspanningsgericht moet zijn en daarna wordt jouw behandelgeschiedenis aangemaakt. Klik hier voor onze privacyverklaring.

Dan komt de massage, in de rustige, warme, knusse studio waarbij je heerlijk even tot je zelf kan komen. Aan het eind daarvan wordt er wat tijd gemaakt om lekker uit te dromen. Niemand haast je de tafel af!

Om een goede massage-behandeling te garanderen blijf ik seminars volgen, worden workshops bezocht en is bijscholing een welkome uitkomst.

Voor een indruk van de praktijk vindt je hieronder enkele foto's.

Er is een doorlopende fototentoonstelling te zien. De huidige mini-expo is er een uit mijn persoonlijke "portfolio".


Technieken   [Klik op de items voor meer informatie]

• Sportmassage

Sportmassage bestaat uit sederende en stimulerende technieken, afhankelijk van of de massage voor of na de sportprestatie plaatsvindt. Deze technieken verbeteren de prestatie en het herstel en hebben een preventief effect. Sportmassage op regelmatige basis heeft natuurlijk ook de functie van een fysieke onderhoudsbeurt: opkomende kwalen worden op tijd opgemerkt en al vroeg in de kiem gesmoord.

[sluiten]

• Deep Tissue Massage

Deep Tissue Massage is het langzame, diepe lichaamswerk. Heeft effect op de dieper liggende spieren en omvat dus stevige, zware technieken. Biedt tevens veel detailwerk en legt therapeutisch de nadruk op oorzakelijke verbanden tussen leefwijze en klachten.

[sluiten]

• Thai Massage

Deze massage richt zich op de tien energielijnen die door ons lichaam lopen. Door druk te geven op de punten die over de energielijnen lopen worden blokkades opgeheven en gaat je energie weer beter doorstromen. Ook rek en strek ik je waardoor de gewrichten soepel worden gehouden. Bij deze massage trek je makkelijk zittende kleding aan en werken we op een mat op de grond. Met mijn handen, voeten, knieen en ellebogen werk ik door middel van mijn lichaamsgewicht op jouw lichaam. J e hele lichaam wordt behandeld, van voeten tot gezicht.

[sluiten]

• Esalen

Esalen is een type massage met veel rijke, essenti�le oli�n en behelst lange, rustige streken van top tot teen, biedt voornamelijk rustgevende, integrerende technieken.

[sluiten]

• Zweedse Massage

De zweedse massage is een algehele ontspanningmassage waarbij uw lichaam met (aromatische) olie wordt behandeld. Deze vorm heeft gediend als uitgangspunt voor de huidige sportmassage aangezien zweedse massage per lichaamsdeel gaat. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Esalen massage, waar lange streken van voeten tot schouders voorkomen.

[sluiten]

• Triggerpoint

Triggerpoint Massage is een vorm van pijnbeheersing. Pijn in spieren wordt soms veroorzaakt door functionele overbelasting waardoor in een bepaalde spier op de zwakste plek een verkramping ontstaat. Deze is meestal zo klein dat je die niet meteen voelt. Het lichaam reageert er echter wel op door omliggende spieren te recruteren, die het werk moeten overnemen. In deze spieren, die het werk niet gewend zijn, kunnen dan pijnklachten ontstaan. In andere gevallen wordt de kramppijn (parasegmentaal) afgeleidt naar een andere plek via de fascia of wel het spiervlies. De kunst hier is om het "grotere plaatje" te ontwaren en de oorzaak, namelijk het verkrampte gebiedje, op te sporen. In dit gebied kan herstel gestimuleerd worden door de verkramping tegen te gaan door gebruik van langzame, diepe strijkingen.

[sluiten]

• Stoelmassage

De snelle, grondige corporate, time-is-money massage met de kleren aan.

[sluiten]

• Consult

betreffende blessures, klachten, ontstekingen en revalidatie e.d.

[sluiten]

NB: doorgaans ligt de verantwoordelijkheid van de techniekkeuze bij de masseur. U hoeft zich dus niet te verdiepen in welke techniek, waarvoor, geschikt of niet. U vertelt over uw kwaal en ik smeed de noodzakelijke technieken bij elkaar tot een voor u geschikte behandeling.